Bộ truyện nào bạn yêu thích vẫn cần bản phát hành Blu-Ray?

Rate this post

Chuỗi video nào mới hơn đang phát trực tuyến nhưng không phải video gia đình? Bộ phim cũ nào chưa từng có đĩa nhưng xứng đáng được phát hành? Bạn nghĩ ước mơ của mình có thể thành hiện thực đến mức nào?

The post Bộ truyện nào bạn yêu thích vẫn cần bản phát hành Blu-Ray? xuất hiện đầu tiên trên Anime Feminist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *