Có đáng để xem Zatch Bell không?

Rate this post

Vâng, người đáng xem là Zatch Bell. Câu chuyện chính là Mamodo. Nhân vật chính là Gash Bell, Parco Folgore, Kanchomé, Suzume Mizuno.

Zatch Bell có đáng xem không?

Vâng, người đáng xem là Zatch Bell. Câu chuyện chính là Mamodo. Các nhân vật chính là Gash Bell, Parco Folgore, Kanchomé, Suzume Mizuno, Megumi Ooumi, Kiyomaro Takamine, Tio và Umagon.

zatch bell, zatch bell mamodo, zatch bell ký tự


Tóm tắt nội dung của Zatch Bell!

Một con quỷ nhỏ tên là Gash Bell đã được giao cho Takamine Kiyomaro, một người đàn ông u sầu và không quan tâm đến phần còn lại của thế giới.

Anh ta không biết rằng Gash đang trong một cuộc đấu tranh khốc liệt để xác định ai sẽ kiểm soát thế giới quỷ. Mỗi con quỷ phải chọn một chủ nhân trên Trái đất và tham gia chiến đấu với những con quái vật khác cho đến khi một con chiếm ưu thế.

Trải qua nhiều cuộc xung đột của họ, Takamine đảm nhận vai trò chủ nhân của Gash và dạy cho anh ta giá trị của lòng dũng cảm và tình bạn thân thiết.

nhân vật zatch bell, zatch bell, konjiki no gash bell !!

Sự kết luận

Câu chuyện trọng tâm là Mamodo. Gash Bell, Parco Folgore, Suzume Mizuno, Megumi Ooumi, Kiyomaro Takamine, Tio và Umagon là những nhân vật chính. Kết quả của nhiều cuộc tranh cãi của họ, Takamine nhận vị trí chủ nhân của Gash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *