Aniplex.exe tiết lộ trò chơi tiểu thuyết Hirahira Hihiru – Tin tức

Rate this post

Game sẽ phát hành vào năm 2023 trên PC


Aniplex tiết lộ một trò chơi mới trong nó Aniplex.exe thương hiệu có tiêu đề Hirahira Hihiru trong thời gian Aniplex Sự kiện trực tuyến Fest 2022 vào thứ Bảy. Trò chơi sẽ phát hành vào năm 2023 cho PC.


Ren’ya Setoguchi phụ trách kế hoạch và kịch bản, Zennosuke phụ trách thiết kế nhân vật, NHIỀU O đang soạn nhạc và BA-KU đang phát triển trò chơi.

Aniplex tung ra Aniplex.exe thương hiệu “trò chơi tiểu thuyết” vào tháng 12 năm 2019. Thương hiệu đã phát hành hai tác phẩm đầu tiên, ATRI: My Dear MomentsAdabana Itan (Adabana Odd Tales), bằng tiếng Anh và tiếng Nhật vào tháng 6 năm 2020.

Nguồn: Aniplex Phát trực tiếp Lễ hội trực tuyến 2022, thông cáo báo chí


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *