Azur Lane – Amagi Figure Sẵn có để đặt hàng trước

Rate this post


AniMester đã thông báo rằng Ngõ Azur – Trứng con số sẽ sớm có sẵn để đặt hàng trước.

Hình đứng tỉ lệ 1/7 cao 29cm. Amagi có sẵn trong Phiên bản Thông thường với trang bị của cô ấy và phiên bản Áo giáp nhẹ không có trang bị. Giá như sau:

  • Phiên bản thông thường: 1.380 CNY (khoảng 195 USD)
  • Phiên bản áo giáp nhẹ: 980 CNY (khoảng 140 USD)

Cả hai phiên bản đều được lên kế hoạch phát hành vào tháng 12 năm 2023.


Phiên bản áo giáp nhẹ

Phiên bản thông thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *