Bocchi the Kawaii Rock – Under the Tangles

Rate this post

Bạn đã xem chưa Bocchi the Rock? Cũng tại sao không?! Sự thú vị của anime về nhân vật nữ chính hướng nội của nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ biên tập viên của chúng tôi cho tập một và các tác giả khác của chúng tôi, sleepminusminusđã hát những lời khen ngợi của chương trình trên Discord nhân viên của chúng tôi và thông qua Twitter (xem mẫu bên dưới).

Các nghệ sĩ cũng đã đưa ra một số tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về Gotou trên Pixiv, bao gồm cả tác phẩm đáng yêu dưới đây. Vui thích!

[Yang Marie]“Hitori Goto” ☆

tái bản w / quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.