Thế giới Digimon: Thứ tự tiếp theo đến với Switch và PC vào năm tới

Rate this post


Bandai Namco đã thông báo rằng Thế giới Digmon: Thứ tự tiếp theo sẽ xuất hiện trên Nintendo Switch và PC vào ngày 22 tháng 2 năm 2022.

Được phát hành lần đầu vào năm 2017, trò chơi đặt người chơi vào vị trí của một DigiDestined, được giao nhiệm vụ xây dựng lại Thế giới kỹ thuật số đã bị hoàn toàn hỗn loạn. Để giúp họ trong thử thách này, người chơi sẽ có thể tìm và tuyển mộ trong số hơn 200 Digimon mà họ sẽ phải nuôi, đào tạo và hình thành mối quan hệ.

Thị trấn Floatia sẽ đóng vai trò là trung tâm được người chơi phát triển vì đây là nơi họ có thể chiêu mộ Digimon, nâng cấp các tòa nhà, trồng trọt và phát triển thành phố thành một đô thị rực rỡ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web chính thức. Bạn cũng có thể nhặt Thế giới Digmon: Thứ tự tiếp theo ngay lập tức trên PlayStation 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *