Anime Abandon: Neon Genesis Evangelion Phần 2

Rate this post

Hideaki Anno cảm thấy rằng anh ấy rất nhớ Neon Genesis Evangelion. Thật tốt khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà không có gì bao giờ kết thúc…

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *