Ashige-chan – Hình đại lý may mắn Có sẵn để đặt hàng trước vào ngày mai

Rate this post


Solarain đã thông báo rằng figure mới của họ Ashige-chan – dựa trên hình ảnh minh họa của Kurige-ba – sẽ có sẵn để đặt hàng trước bắt đầu từ ngày 27 tháng 9.

Hình có tỉ lệ 1/7 và cao khoảng 19cm. Không có giá nào được công bố cho con số trước thời hạn. Ashige-chan dự kiến ​​phát hành vào tháng 5 năm 2023.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *