Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition TV Anime Quảng cáo Video giới thiệu Bài hát mới của Susumu Hirasawa

Rate this post

Crunchyroll stream phiên bản truyền hình của bộ ba phim 2012-2013 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *