Cô Hầu Gái Tôi Thuê Gần Đây Là Người Bí Ẩn Tập 9 Ngày Phát Hành – Mọi Điều Bạn Cần Biết

Rate this post

Cô Hầu Gái Tôi Thuê Gần Đây Là Bí Ẩn Tập 9: Wakame Konbu đã tạo ra và minh họa cho bộ truyện tranh Nhật Bản Cô Hầu Gái Tôi Thuê Gần Đây Là Bí Ẩn. Nó bắt đầu dưới dạng webcomic vào năm 2019 và được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Monthly Gangan Joker của Square Enix vào tháng 1 năm 2020. Tính đến tháng 2 năm 2022, năm tập của bộ truyện đã được xuất bản […]

The post Cô Hầu Gái Mình Thuê Vừa rồi là Ngày Phát Hành Tập 9 Bí Ẩn – Mọi Điều Cần Biết đã xuất hiện lần đầu trên Blog Manga (nntheblog).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *