Đó là thời điểm khi cả ba người chiến đấu với nó bằng các vòng chiến tranh tổng lực [One Piece, Naruto, Bleach]

Rate this post


One-Piece-Marine-Tổng hành dinh-Marineford-Wallpaper Lần đó khi Ba Người Lớn Chiến đấu Với Tổng lực Chiến tranh

Harry là một người nghiện manga thứ nhất và thứ hai là nhà văn tự do. Trong khi anh ấy không đọc mọi manga dưới ánh nắng mặt trời, anh ấy đã đọc một lượng lớn các manga Shounen và Seinen không lành mạnh. Khi anh ấy không viết trong Honey’s Anime, bạn có thể tìm thấy anh ấy trong blog cá nhân của anh ấy: MangaDigest.com.

Các bài báo trước


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *