Dự án hoạt hình của Sky: Children of the Light Game tiết lộ Teaser – Tin tức

Rate this post

Dự án được công bố vào tháng 3 đầu năm nay


thatgamecompany đã tiết lộ một đoạn giới thiệu mới cho dự án hoạt hình Bầu trời: Những đứa trẻ của ánh sáng trò chơi vào thứ sáu.


thatgamecompany vẫn chưa tiết lộ studio nào đang làm hoạt hình cho dự án.

thatgamecompany (Hành trình, Hoa, Dòng chảy) phát hành Bầu trời: Những đứa trẻ của ánh sáng cho iOS vào tháng 7 năm 2019 và cho Android vào tháng 4 năm 2020. Trò chơi sau đó được phát hành cho Nintendo Chuyển đổi vào tháng 6 năm 2021. Trò chơi miễn phí để chơi.

Yuuki Kaji là đại sứ người nổi tiếng chính thức của trò chơi và đối tác có ảnh hưởng tại Nhật Bản.

Nguồn: Thư từ qua email


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *