Kế hoạch thực sự của Grand Priest: Giải thích

Rate this post

Chúng ta hãy cùng thảo luận về những giả thuyết về một nhân vật nào đó đã xuất hiện trong Manga Dragon Ball Super. Tôi đang nói về Grand Priest, người đã được giới thiệu với chúng ta cùng với Omni King. Grand Priest là cha của các thiên thần trông nom Thần Hủy diệt của mỗi vũ trụ. Thiên thần là những sinh vật rất mạnh mẽ đào tạo ra Thần Hủy diệt trong mọi vũ trụ. Về cơ bản, họ mạnh hơn bản thân các vị thần Hủy diệt. Họ có thể tự do thao túng thời gian và không gian trong khi bất tử và miễn nhiễm với cả Khả năng Tẩy xóa của Vua Omni (phần nào).

Điều mà cộng đồng Dragon Ball thắc mắc nhất là làm gì để ngăn cản Grand Priest trở thành kẻ phản diện chống lại Omni King. Anh ta là Thiên thần mạnh nhất vượt xa cấp độ của một người như Whis. Anh ta đóng vai trò là người chăm sóc Omni King, một nhân vật trẻ con có thể bị sai khiến làm bất cứ điều gì. Vì vua Omni luôn cảm thấy buồn chán, Grand Priest liên tục đề xuất những thứ mới để giải trí cho ông ta. Giải đấu sức mạnh đe dọa xóa sổ phần lớn Vũ trụ cũng có thể là thứ mà vị linh mục đề nghị.

Đây chỉ là lý thuyết vào thời điểm này. Các thiên thần đã siêu tuân theo các quy tắc đã được đặt ra cho họ. Họ đặc biệt lưu ý để không thực hiện bất kỳ hành động nào vượt quá quyền hạn của họ. Họ đã được huấn luyện để trông coi Thần Hủy Diệt mà họ được chỉ định. Trong trường hợp của Grand Priest, anh ta được giao cho Thần Hủy diệt tối thượng, Zeno Sama.

Sẽ là một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong câu chuyện nếu Grand Priest trở thành một nhân vật phản diện. Liệu Goku có phải vượt qua cả mức đó không? Lý thuyết này có vô số khả năng xa hơn nhưng chúng ta đừng suy đoán quá nhiều trước thời hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *