Người đánh giá Anime hay nhất trên YouTube

Rate this post

Joey có thể nói tiếng Nhật khá trôi chảy, đã hợp tác với Chris Broad từ kênh “Ở nước ngoài tại Nhật Bản”, Tokyo Creative, kênh mà tôi tin là một nhóm hoặc những người sáng tạo nội dung làm việc cùng nhau để thiết lập một cộng đồng gắn kết chặt chẽ ở Nhật Bản.

Bạn có thể tìm thấy kênh YouTube của anh ấy tại đây. Tôi thực sự khuyên bạn nên đi và kiểm tra anh ta nếu bạn chưa có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *