Rơi vào Urusei Yatsura – Bên dưới những đám rối

Rate this post

Nhận ra nhân vật đó? Bạn có thể không, vì cô ấy mặc nhiều hơn thường lệ. Đó là Lum, của anime cổ điển (và bây giờ đã khởi động lại), Urusei Yatsuraăn mặc phù hợp nhất cho mùa thu!

Bạn có đang xem phiên bản 2022 của chương trình không? Làm thế nào bạn thích nó cho đến nay?

AraKan“Những cánh đồng và những ngọn núi đỏ rực” ☆

tái bản w / quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *