SPY × FAMILY GN 8

Rate this post

Đến lượt Yor tỏa sáng! Sau khi bị lạm dụng hình sự trong bảy tập, tập tám tập trung vào Yor khi cô nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho một phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh của cô ấy trên đường chạy trốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *