TV Tokyo Holding kiếm được lợi nhuận nhờ Naruto và Yu-Gi-Oh!

Rate this post

TV Tokyo Holding đã công bố báo cáo tài chính của quý II năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 và công ty đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu là 71,32 tỷ yên (+ 0,6%), lợi nhuận hoạt động là 4,737 tỷ yên (+ 5,1%), lợi nhuận thông thường là 4,939 tỷ yên (+ 3,0%) và thu nhập ròng là 3,292 tỷ yên (+ 8,4%). Như vậy ghi nhận một mức cao kỷ lục cho công ty.

Hiệu suất ổn định là do sự tăng trưởng trong phân phối anime và hoạt hình cùng với việc phát sóng.

Bộ phận bán bản quyền là 54:46 vào cuối nửa đầu năm tài chính 2023. Ngành kinh doanh quyền bao gồm hoạt hình, phân phối và sự kiện.

Dựa trên những kết quả này, công ty đã dành 20 tỷ yên để đầu tư tăng trưởng vào lĩnh vực hoạt hình và phân phối trong 3 năm tới.

Hãng sẽ đầu tư thêm 13 tỷ yên trong 3 năm để sản xuất nội dung với mục đích phát sóng và phân phối trên toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh anime tiếp tục hoạt động tốt với phần lớn doanh thu và lợi nhuận gộp được thống trị bởi Naruto, Boruto, Yu-Gi-Oh, Pokemon & Bleach.

Doanh thu trong quý 2 là 10,069 tỷ yên, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, doanh thu ở nước ngoài tăng 31,1% lên 8,147 tỷ yên.

Với doanh số phân phối sang Trung Quốc và cấp phép quyền buôn bán cho “NARUTO”Đến Bắc Mỹ đang phát triển.

Nhưng trái lại, Yu-Gi-Oh! các trò chơi hàng loạt hoạt động tốt ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Doanh thu nội địa là 1,922 tỷ yên, tăng 5,6%. Trong cả năm, mảng kinh doanh hoạt hình được dự báo sẽ tạo ra 18,688 tỷ yên.

Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Quyền, bao gồm hoạt hình, phân phối và sự kiện, đã tăng 23,2% lên 15,17 tỷ yên, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh số nói chung. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng tăng 32,6% lên 6,377 tỷ yên.

Nguồn: Thông tin kinh doanh hoạt hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *