Anime Harry Potter | Animoe

Rate this post

Harry Potter, Hogwarts, anime, moe, thư viện hình ảnh

Trong một vũ trụ thay thế, điều gì sẽ xảy ra nếu những học sinh yêu thích của Hogwarts trong phiên bản anime? Sau bước nhảy, một số hình ảnh moe của Harry Potter theo phong cách anime. Vui thích!

Tôi thích nhất là Hermione Granger. 🙂

Omake shot:

Nguồn của hình ảnh: Duckduckgo Kết quả tìm kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *