Bộ sưu tập của người sáng tạo Hình ‘Bunny Gal’ Có sẵn để đặt hàng trước

Rate this post


Một mới Bộ sưu tập của người sáng tạo nhân vật, Bunny Gal (dựa trên hình minh họa của Mataro (NSFW)) hiện có sẵn để đặt hàng trước.

Được sản xuất bởi Pink Cat và phân phối bởi Native, Bunny Gal là một nhân vật tỷ lệ 1/6 ​​cao 29cm. Hình ảnh đi kèm với một cơ thể có thể hoán đổi cho nhau và một phần khuôn mặt ửng hồng. Cô ấy sẽ được phát hành vào tháng 1 năm 2023 với mức giá là 28.800 yên (đã bao gồm thuế).

Đơn đặt hàng trước hiện có sẵn tại Native Store và sẽ vẫn mở cho đến ngày 17 tháng 10 lúc 19:00 JST. Như một phần thưởng cho đơn đặt hàng trước, bạn sẽ nhận được một tấm bưu thiếp được minh họa bởi Mataro.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *