Danh sách 5 phần tiếp theo anime nên xem trong mùa hè 2022 [Best Recommendations]

Rate this post


Lời kết

Overlord-IV-dvd-wallpaper-700x394 5 Phần tiếp theo của Anime bạn nên xem vào mùa hè 2022 [Best Recommendations]

Harry là một người nghiện manga thứ nhất và thứ hai là nhà văn tự do. Trong khi anh ấy không đọc mọi manga dưới ánh nắng mặt trời, anh ấy đã đọc một lượng lớn các manga Shounen và Seinen không lành mạnh. Khi anh ấy không viết trong Honey’s Anime, bạn có thể tìm thấy anh ấy trong blog cá nhân của anh ấy: MangaDigest.com.

Các bài báo trước


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *