Fanart Friday cũng vậy: Love Live! Liella!

Rate this post

Hãy xem những hình ảnh minh họa bán thực tế này của Liella !, một ban nhạc từ Love Live! Siêu sao !! Tôi không quen thuộc với họ và chưa tham gia vào nhượng quyền thương mại cho một Dài thời gian. Các bạn đã xem chưa Tình yêu Live gần đây? Bạn có một ban nhạc yêu thích?

[Cam quýt thô]「Liella! 」☆

tái bản w / quyền

Ấn tượng đầu tiên: Love Live! Siêu sao !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *