Girls ‘Frontline – R93’ Holiday Lucky Star ‘Hình có sẵn để đặt hàng trước vào ngày mai

Rate this post


Neonmax Nhật Bản đã thông báo rằng sắp tới của họ Tiền tuyến của các cô gái R93 ‘Ngôi sao may mắn ngày lễ’ hình sẽ được mở cho các đơn đặt hàng trước vào ngày mai.

Trong khi các chi tiết khác đang chờ xử lý, chúng tôi biết rằng R93 là một con số tỷ lệ 1/6.

Các đơn đặt hàng trước sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 lúc 12:00 JST. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem những bức ảnh dưới đây.


trống
trống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *