Lý thuyết mới: Sức mạnh của Naruto hoàn toàn tạo nên cảm giác

Rate this post

Đây là lời giải thích về chế độ hiền nhân Six Paths đã được Naruto sử dụng trong phim và anime Boruto. là một dạng nâng cao của chế độ Hiền nhân, nơi người dùng có được sức mạnh vật lý tốt hơn các chế độ cơ bản. Đó là một sự biến đổi thần thánh được truyền lại từ thế hệ Ninja. Người hâm mộ đã nhanh chóng chỉ ra […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *