Nintendo thêm Goldeneye 007, nhiều trò chơi N64 khác để chuyển đổi – Tin tức

Rate this post

Goldeneye 007 cũng ra mắt trên Xbox Series X | S, Xbox One


Nintendo đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ phát hành nhiều trò chơi hơn từ Nintendo 64 nền tảng trên Switch thông qua Switch Nintendo Chuyển đổi dịch vụ Gói mở rộng + Trực tuyến, bao gồm Goldeneye 007, Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Sân vận động, Pokémon Sân vận động 2, Trượt ván trên tuyết 1080 °Excitebike 64.


https://www.youtube.com/watch?v=O8PrEUsma50

Goldeneye 007 cũng sẽ phát hành trên Xbox Series X | S và Xbox One ngoài Switch. Nhà phát triển Rare của trò chơi đã không tiết lộ ngày phát hành cho phiên bản mới của trò chơi.

Pilotwings 64, Mario PartyMario Party 2 sẽ ra mắt trên Switch vào năm 2022, trong khi Mario Party 3, Pokémon Sân vận động, Pokémon Sân vận động 2, Trượt ván trên tuyết 1080 °Excitebike 64 sẽ ra mắt trên Switch vào năm 2023.

Nguồn: Nintendo‘S YouTube kênh, Xbox Wire (Craig Duncan)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *