Phỏng vấn Adam McArthur của Jujutsu Kaisen (Video) – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

Tuần trước, tôi đã tổ chức một sự kiện trực tiếp trên Instagram với diễn viên lồng tiếng và võ sĩ, Adam McArthur! Cuộc trò chuyện giữa Adam và tôi, rất đa dạng, khi chúng tôi nói chuyện Jujutsu Kaisen, Ngôi sao so với Lực lượng Ác ma, Disney, quy ước anime, boba, Weird Al, v.v.! Hãy xem nó bên dưới và vui lòng đăng ký với chúng tôi trên YouTube!

Tôi cũng khuyến khích bạn theo dõi tất cả các nền tảng truyền thông xã hội của Adam, bao gồm Instagram, YouTube và Twitter.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *