Series spin-off nào tốt hơn so với bản gốc?

Rate this post

Xác định theo ý bạn muốn – những tiêu đề bạn yêu thích hoặc những tiêu đề hoàn toàn làm lu mờ nguồn gốc của chúng Làm thế nào để cải thiện so với tiêu đề gốc? Bạn muốn mọi người biết nhiều hơn về câu chuyện phụ bị đánh giá thấp nào?

The post Loạt spin-off nào tốt hơn so với bản gốc? xuất hiện đầu tiên trên Anime Feminist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *