Top 10 Anime mùa 2018

Rate this post

Năm 2018 sắp đến gần, chúng tôi đã xếp hạng 10 Anime sẽ có mùa mới. Danh sách của chúng tôi bao gồm tất cả các animes nổi tiếng nhất và được mong đợi nhất. Hãy bắt đầu với danh sách 10 Anime sẽ ra mắt mùa mới trong năm 2018. 10. Ngày phát hành anh hùng High School DxD – Tháng 4 năm 2018 9. Ngày phát hành của Overlord II – tháng 1 năm 2018 8.ReLIFE: […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *