Amber – Genshin Impact | Animoe

Rate this post

Genshin Impact, moe, Amber, anime, thư viện hình ảnh

Thời gian cho một phòng trưng bày Genshin Impact moe: Amber, The Outrider. Một số người coi Amber là một cầu thủ yếu nhưng tôi nghĩ ngược lại. Vui thích!!

Amber và Barbara, bộ đôi hoàn hảo.

Nguồn ảnh: Yande.re

Omake shot:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *