Anime mùa hè 2022 yêu thích của bạn là gì?

Rate this post

Chung tôi cân sự giup đơ của bạn!

Chúng tôi cố gắng trả công bằng cho những người đóng góp và nhân viên cho công việc của họ — nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình.

Bạn có thể trở thành khách quen chỉ với $ 1 một tháng và mỗi xu sẽ được chuyển đến những người và dịch vụ giúp Anime Nữ quyền hoạt động. Hãy giúp chúng tôi trả thêm tiền cho nhiều người để tạo ra nội dung tuyệt vời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *