Bỏ kính ra, Yuki Nagato! – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

Fanart Friday, Too: Bỏ kính ra, Yuki Nagato! – Bên dưới mớ rối rắm

Chuyển đến nội dung

Nhân vật của Yuki Nagato đã phát triển trong tôi qua nhiều năm, nhưng cô ấy được yêu thích bởi Suzumiya Haruhi người hâm mộ ngay từ đầu. Tôi thích cách loạt ghi chú thay đổi tính cách của cô ấy dựa trên việc cô ấy chỉ đơn giản là làm mất hoặc tháo kính.

[MMj-Rain]“Nagato Yuki” ☆

in lại với sự cho phépLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *