Chatty AF 172: Kare Kano (Hoàn cảnh của anh ấy và cô ấy) Watchalong – Tập 20-26

Rate this post

Caitlin, Dee và Meru đã hoàn thành bộ phim hoạt hình shoujo do GAINAX sản xuất và chốt lại mọi thứ bằng một số thảo luận về manga!


Ghi chú của biên tập viên: Chuỗi tình tiết này được ghi lại trước khi Meru thay đổi tên và đại từ của họ; bảng điểm sẽ phản ánh cả hai trong biểu mẫu cập nhật của họ.

Thông tin tập

Ngày ghi: Tháng 10 năm 2021
Máy chủ: Caitlin, Dee, Meru

Phân tích tập

0:00:00 Intros
0:01:53 … Kết thúc?
0:10:16 Kano và một số Class-BS
0:17:00 Vòng cung kỵ khí của Tonami
0:28:57 Những lá cờ đỏ chưa được giải quyết của Arima
0:49:39 * MANGA SPOILER / PHẦN CẢNH BÁO NỘI DUNG *
0:58:53 Làm lại?
1:00:47 Đề xuất?
1:06:57 Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *