Chatty AF 174: Sex Ed 120% – Phần 1

Rate this post

Dee, Vrai và Alex nói về bộ truyện tranh hài hước về giáo dục giải trí Sex Ed 120% và cách so sánh bộ truyện này với giáo dục giới tính trong thế giới thực.

Bài đăng Chatty AF 174: Sex Ed 120% – Phần 1 xuất hiện đầu tiên trên Anime Feminist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *